➠ โต๊ะหมู่บูชา

        

  โต๊ะหมู่บูชา  

การทำบุญบำเพ็ญกุศลถือว่าเป็นงานมงคล 

อันมีองค์พระปฏิมากรหรือพระพุทธรูปองค์แทนของ
พระพุทธเจ้าเป็นประธาน 

พระพุทธรูปนั้นจึงควรตั้งประดิษฐานบนโต๊ะบูชาที่มีระดังสูง

พอสมควร 

ให้อยู่เหนือ
ระดับอาสนะสงฆื
เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงความเคารพสักการะ โ ต๊ ะ ห มู่ บู ช า

ที่นิยมใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา

 ประกอบด้วย   โต๊ะหมู่ ๕  หมู่ ๗  และหมู่ ๙หิ้ ง พ ร ะ

ควรติดตั้งให้อยู่สูงกว่าศรีษะ และที่สำคัญควรสะอาด อย่าให้มีฝุ่นจับ หากหิ้งพระสกปรก

เชื่อว่าคนในบ้านจะเจ็บป่วย หิ้งพระมีหลากหลายขนาด

ตั้งแต่ หน้ากว้าง 50 ซม. ไปจนถึง 
200 ซม.

 

 

 โต๊ะหมู่โมเดิร์น หน้า9 หมู่9  


ปกติ 36,000
พิเศษเพียง 32,000 บาท เท่านั้น

*พร้อมสี (สีเนื้อไม้/สีไม้สัก/สีโอค)
  โต๊ะหมู่บูชา ไม้สักเก่า 

เริ่มตั้งแต่ หน้ากว้าง 7 นิ้ว ขึ้นไป

กรณีหน้ากว้าง 4-6 นิ้ว เพิ่ม 1,500 บาท

*พร้อมสี 
 โต๊ะหมู่บูชา หน้า 5 หมู่ 9 


ราคาเพียง 3,800 บาท เท่านั้น

*พร้อมสี 


 

 โต๊ะหมู่ หน้า6 หมู่9ไม้สักทอง 


ราคาเพียง 4,200 บาท เท่านั้น

*พร้อมสี  
 


หน้า/หมู่
5
7
9
12

ขนาดฐาน ส x ก x ล (ซม.)

4" N/A N/A N/A -

 

(หมู่ 5/7) ส22 x ย50 x ก36 

(หมู่ 9) ส22 x ย68 x ก36 

 

5" 3,100 3,500 3,800 -


(หมู่ 5/7) ส
28 x ย60 x ก45 

(หมู่ 9) ส28 x ย85 x ก45 

 

6" 3,500 3,800 4,200 -


(
หมู่ 5/7) ส35 x ย70 x ก55 

(หมู่ 9) ส35 x ย100 x ก55 

 

7" - 6,200 6,700 -

ส35 x ย120 x ก60


8" - 7,200 7,700 -
 
9" - 8,200 8,700 -

ส40 x ย150 x ก80


12" - - 38,000 43,000

ส50 x ย200 x ก150


  


 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 622,571